Thống kê truy cập

Online : 4061
Đã truy cập : 88344718

HĐND tỉnh Quyết nghị chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 từ 8% đến 10%

09/07/2022 14:30 Số lượt xem: 516

Trưa ngày 7-7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND tỉnh khóa XIX bế mạc kỳ họp thứ Bảy.

Trưa ngày 7-7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND tỉnh khóa XIX bế mạc kỳ họp thứ Bảy.

Sau khi nghiên cứu các Báo cáo, Tờ trình, tiến hành thảo luận, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022.


 

Chủ toạ kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

HĐND tỉnh thống nhất với Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; quyết nghị 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; Kết luận số 292-KL/TU, ngày 06-12-2021 và Kết luận số 355-KL/TU, ngày 30-3-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022. Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, xây dựng các kịch bản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định đời sống người dân; bảo đảm an ninh quốc phòng; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 được HĐND tỉnh quyết nghị: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% đến 10% so với năm 2021; Thu nhập bình quân đầu người 77,1 triệu đồng; Kim ngạch xuất khẩu 48,65 tỷ USD;  Kim ngạch nhập khẩu 43,42 tỷ USD; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 70 nghìn tỷ đồng, trong đó thu hút vốn FDI vào các KCN đạt 1,2 tỷ USD; Tổng thu NSNN 30.567 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 23.267 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.300 tỷ đồng; Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 69.550 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 43%); Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 1,72%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 77%; Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2022 là 1,1%; Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) 30,4 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95,5%; Số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc = 0; không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.


 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua 15 Nghị quyết: Điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (đợt 3); dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; phân bổ vốn ngân sách trung ương bổ sung trong năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý; Bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công ngân sách tỉnh; Thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí “Mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh”; Quy định số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023; Thông qua Đề án đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng thành phố Từ Sơn.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chỉ rõ những nội dung cần thực hiện để đưa Nghị quyết của Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Nhóm PV