Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

20/08/2022 07:00 Số lượt xem: 7417
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Dự kiến nội dung kỳ họp Tải về
I BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 
1

Tờ trình đề nghi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
2

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
3

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
4

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức học phí và hỗ trợ kinh phí đóng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học  2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 thuộc tỉnh Bắc Ninh quản lý.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
5

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
6

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công và thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
7

Tờ trình về phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
8

Tờ trình về phân bổ, hỗ trợ kinh phí.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
9

Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 - đợt 1).

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
10

Tờ trình hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện Đề án Xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" của Công an tỉnh Bắc Ninh từ nguồn ngân sách địa phương

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
11

Tờ trình về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
12

Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
13

Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
14

Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
15

Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về “Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý”.

Dự thảo Nghị quyết

Tải về
16

Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư:

16.1

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
16.2       Dự án Đầu tư xây dựng 16 trụ sở làm việc Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Tải về
17

Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư:

17.1

Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du -  Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Tải về
17.2

Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT 276 đến cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du.

Tải về
17.3

Dự án Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường  TL278 (đoạn QL18-QL38), thành phố Bắc Ninh.

Tải về
17.4

Dự án Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ.

Tải về
17.5

Dự án Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị từ TL.279 đi Khu công nghiệp Quế Võ số 3, huyện Quế Võ.

Tải về
17.6

Dự án đầu tư xây dựng Trường cao đẳng y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2).

Tải về
17.7

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự.

Tải về
17.8

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Lương Tài.

Tải về
17.9 Dự án đầu tư xây dựng  đường TL.282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ QL18 đi TL.283. Tải về
17.10 Dự án Đầu tư xây dựng TL 284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tải về
18

Tờ trình đề nghị bãi bỏ chủ trương đầu tư:

18.1

Dự án đầu tư xây dựng đường Lệ Chi Viên thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình kéo dài đi huyện Lương Tài (tại Phụ lục 3, Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Tải về
18.2

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối ĐT.285 cũ đi đê Hữu Đuống, địa phận xã Thái Bảo, huyện Gia Bình (tại Phụ lục 17, Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Tải về
18.3

Dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom nước thải tập trung đô thị Gia Bình, huyện Gia Bình (tại Phụ lục 18, Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Tải về
18.4

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông thị trấn Gia Bình (đoạn từ QL.17 đến khu thương mại phía Bắc núi Thiên Thai), huyện Gia Bình (tại Phụ lục 15, Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Tải về
II BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Ban Pháp chế Tải về
2 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
3 Ban Văn hóa - Xã hội Tải về