Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07-09/12/2021)

28/09/2021 11:37 Số lượt xem: 6533

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1.  V/v chuẩn bị phiên chất vấn, thảo luận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX Tải về
2.  V/v xin ý kiến dự thảo Nghị quyết hướng dẫn giám sát của HĐND Tải về
3. Thông báo nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh Tải về
4. V/v sử dụng máy tính bảng trong kỳ họp Tải về
5. V/v đảm bảo đường truyền internet trong kỳ họp Tải về
6 Chia tổ thảo luận Tải về
I BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND TỈNH
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp cuối năm 2021. Tải về
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; nhiệm vụ công tác năm 2022. Tải về
3 Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh năm 2021. Tải về
4 Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tải về
5 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh. Tải về
6 Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2022. Tải về
II BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA CỦA UBND TỈNH
* Nội dung thường kỳ
1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tải về
2

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022.

Tải về
3

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020.

Tải về
4 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Tải về
5

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Tải về
7

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
8

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Tải về
9

Báo cáo tình hình quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế viên chức) và hợp đồng 68 năm 2021.

Tải về
10

Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh.

Tải về
* Nội dung chuyên đề
1

Báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
2

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tải về
3

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Tải về
4

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022-2025.

Tải về
5

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Tải về
6

Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tải về
7

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
8

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức quà tặng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào dịp ngày 10/8 hàng năm - ngày thảm họa dam cam/Dioxin Việt Nam.

Tải về
9

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương Hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tải về
10

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành Y tế Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026.

Tải về
11

Tờ trình về việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
12

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
13

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
14

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030.

Tải về
15

Tờ trình đề nghị Sửa đổi Đề án hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp.

15.1 Tờ trình sửa đổi Nghị quyết 104/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải về
15.2 Tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết 105/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải về
16

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Tổ dân phòng tự quản khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
17

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
18

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tải về
19

Tờ trình về việc quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021.

Tải về
20 Các Tờ trình về việc phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư

Tờ trình số 828/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD công trình đảm bảo an ninh nguồn nước thô của các trạm cấp nước sạch do Trung tâm nước sạch và VSMTNT quản lý.

Tải về

Tờ trình số 812/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới

Tải về

Tờ trình số 813/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với QL.3 mới; ĐT.277B với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

Tải về

Tờ trình số 811/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Cầu Nét (Km77+00) đường TL.295, đoạn Yên Phong-Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tải về

Tờ trình số 809/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn QL18 mới, huyện Tiên Du đến Ql.18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

Tờ trình số 808/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường vào Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh)

Tải về

Tờ trình số 815/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Đường trục chính đô thị từ tỉnh lộ 279 đi Khu công nghiệp Quế Võ số 3, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Tải về

Tờ trình số 816/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Đường trục chính đô thị đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ.

Tải về

Tờ trình số 818/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp TL.284 đoạn Thứa đi Văn Thai (lý trình km11+km18), huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

Tờ trình số 817/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

Tải về

Tờ trình só 802/TTr-UBND ngày 29/11 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Tài

Tải về

Tờ trình số 826/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh.

Tải về

Tờ trình số 827/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Kênh tiêu Tri Phương.

Tải về

Tờ trình số 798/TTr-UBND ngày 29/11/2021 đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Trung tâm văn hóa thiếu nhi phía nam tỉnh tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Tải về

Tờ trình số 800/TTr-UBND ngày 29/11/2021 v/v đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Bảo tàng, Thư viện thị xã Từ Sơn.

Tải về

Tờ trình số 819/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường nối từ đê Sông Cầu, xã Dũng Liệt đi khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong.

Tải về

Tờ trình số 814/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh đầu tư Dự án ĐTXD đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL.287, huyện Tiên Du.

Tải về

Tờ trình số 810/TTr-UBND ngày 30/11/2021 v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư – Dự án ĐTXD tuyến ĐT.285B mới (đoạn nối QL.17 với QL.38).

Tải về

Tờ trình số 799/TTr-UBND ngày 29/11/2021 đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Trường THCS xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Tải về

Tờ trình về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Tải về
III BÁO CÁO THƯỜNG KỲ CỦA CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG
1 Báo cáo Kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022. Tải về
2 Báo cáo Kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022. Tải về
3 Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021; nhiệm vụ công tác năm 2022. Tải về
4 Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh. Tải về
IV BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH
1 Ban Pháp chế Tải về
2 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
3 Ban Văn hóa - Xã hội Tải về