Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/10/2022)

20/08/2022 07:00 Số lượt xem: 5707
STT Tên tài liệu Tệp đính kèm
1 Nội dung kỳ họp thứ 9 Tải về
I TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH
1

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP), biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2022.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
2

Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022; phương án điều chỉnh, thu hồi, bổ sung kinh phí và sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2022.

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
3

Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2022.

        Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
4

Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 3).

Xem dự thảo nghị quyết

Tải về
5 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các Chủ trương đầu tư
5.1 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD tuyến kênh tưới, tiêu; Công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2. Tải về
5.2 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200 ÷ K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình Tải về
5.3 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Tải về
5.4 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường năng lực hoạt động cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2020. Tải về
5.5 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh thị trấn Gia Bình. Tải về
5.6 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng kéo dài đi TL.285 mới và tuyến nhánh. Tải về
5.7 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường HL6 đoạn từ TL.276 vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự mới và làng đại học I, huyện Tiên Du, (giai đoạn 1). Tải về
5.8 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường từ TL.287 đi thành phố Bắc Ninh (gđoạn 1). Tải về
5.9 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 278 đoạn từ QL.18 đến đê sông Cầu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tải về
5.10 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm văn hóa thiếu nhi phía nam tỉnh. Tải về
5.11 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến ĐT.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong. Tải về
5.12 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường nối từ đê Sông Cầu, xã Dũng Liệt đi khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong. Tải về
5.13 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL.284 đoạn Thứa đi Văn Thai (lý trình Km11-Km18) huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tải về
5.14 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường Hoàng Hoa Thám kéo dài đoạn từ dự án đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng CSHT phường Kinh Bắc đến đường H, thành phố Bắc Ninh. Tải về
5.15 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Tuyến đường từ QL18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tải về
5.16 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL279 đi Bằng An lên đê Hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Tải về
5.17 Bãi bỏ Phụ lục 26 của NQ 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về Trung tâm điều hành giao thông thông minh. Tải về
5.18 Bãi bỏ Phụ lục 27 của NQ 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về Dự án Trung tâm điều hành Tài nguyên và Môi trường. Tải về
5.19 Bãi bỏ Phụ lục 28 của NQ 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về Dự án xây dựng Trung tâm điều hành Giáo dục và Đào tạo. Tải về
5.20 Bãi bỏ Phụ lục 29 của NQ 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về Dự án trung tâm an ninh mạng. Tải về
5.21 Bãi bỏ Phụ lục 30 của NQ 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Tải về
5.22 Bãi bỏ Dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống theo chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Tải về
5.23 Bãi bỏ Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng thiết yếu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Phong. Tải về
II BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH
1 Ban Pháp chế Tải về
2 Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về