Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

22/01/2024 13:59 Số lượt xem: 117

(BNP) - Sáng 19/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó đã tham mưu, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện tham dự kỳ họp Quốc hội, phục vụ các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đóng góp vào các dự án luật, các hoạt động giám sát;... Tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công các kỳ họp, ban hành nghị quyết của HĐND; cùng các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tham mưu, phục vụ hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; đảm bảo các điều kiện của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Thường xuyên quan tâm, theo dõi, định hướng tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động, nhằm kịp thời chấn chỉnh, giải quyết các vấn đề phát sinh; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, đoàn thể, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, vai trò gương mẫu của người lãnh đạo và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Phấn đấu Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNĐ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong năm 2023.

Năm 2024, đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung triển khai, thực hiện tốt 3 mặt công tác: xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động đoàn thể. Trong đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chủ đề năm 2024.

Tăng cường công tác phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, nâng cao tính tự học, tự rèn, đảm bảo "tròn vai, tròn việc", góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Giấy khen của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

M.B