Ngày 29-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội về việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu, giảm nghèo và chính sách về bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thụ hưởng”. Các đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đồng chủ trì. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và một số cơ quan chức năng của tỉnh.