Ngày 21-6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp với lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh để thẩm tra các báo cáo, tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự chỉ đạo.