(BNP) – Chiều 25/01, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026.