(BNP) - Chiều 24/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 (Thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì Hội nghị.