Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (53 đại biểu)

12/08/2022 04:30 Số lượt xem: 19298

 • ÔNG: NGUYỄN QUỐC CHUNG
 • Ngày sinh: 02/01/1965
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính ngân sách; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn
 • BÀ: TRẦN THỊ HẰNG
 • Ngày sinh: 12/7/1972
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Trạm Lộ, Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN HẠNH CHUNG
 • Ngày sinh: 01/5/1964
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Bác sỹ chuyên khoa II
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II, Chuyên ngành Y tế cộng đồng, Thầy thuốc nhân dân.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • BÀ: NGUYỄN HƯƠNG GIANG
 • Ngày sinh: 04/11/1969
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 • ÔNG: VƯƠNG QUỐC TUẤN
 • Ngày sinh: 03/10/1977
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý xã hội; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục; Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh

 • ÔNG: HÀ SỸ TIẾP
 • Ngày sinh: 01/7/1967
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong

 • ÔNG: VŨ MINH HIẾU
 • Ngày sinh: 07/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kỹ sư Nông hoc; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài

 • ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH LỢI
 • Ngày sinh: 20/9/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: NGUYỄN CÔNG THẮNG
 • Ngày sinh: 13/9/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sỹ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG: NGÔ VĂN LIÊN
 • Ngày sinh: 28/5/1972
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Tam Sơn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Toán; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn.

 • ÔNG: NGHIÊM ĐÌNH TRUNG
 • Ngày sinh: 04/9/1968
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành chỉ huy cao cấp quân sự địa phương.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong

 • ÔNG: ĐÀO QUANG KHẢI
 • Ngày sinh: 01/4/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG: NGÔ TÂN PHƯỢNG
 • Ngày sinh: 20/7/1968
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trí Quả, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: ĐẶNG TRẦN TRUNG
 • Ngày sinh: 29/5/1977
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông học; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN & PTNT.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • ÔNG: NGUYỄN NHÂN CHINH
 • Ngày sinh: 29/5/1984
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành giáo dục thể chất; Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG:TRẦN QUANG ỨNG
 • Ngày sinh: 22/5/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn.

 • ÔNG: TRẦN ĐĂNG SÂM
 • Ngày sinh: 17/9/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành công tác tổ chức; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 

 

 • ÔNG: NGUYỄN ĐỨC SÂM
 • Ngày sinh: 10/01/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 • BÀ: NGUYỄN PHƯƠNG MAI
 • Ngày sinh: 22/5/1982
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn.

 • ÔNG: LÊ XUÂN LỢI
 • Ngày sinh: 09/4/1977
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Đại học ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Từ Sơn.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn

 • ÔNG: NGUYỄN ANH TUẤN
 • Ngày sinh: 03/11/1969
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • ÔNG: LÊ HỒNG PHÚC
 • Ngày sinh: 08/10/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật tư pháp; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Quế Võ.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ

 

 • ÔNG: NGUYỄN TIẾN TÀI
 • Ngày sinh: 13/11/1972
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 

 • BÀ: NGUYỄN THỊ HÀ
 • Ngày sinh: 20/01/1972
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành Luật
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình.
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 • ÔNG: NGUYỄN HOÀNG LONG
 • Ngày sinh: 05/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Thị trấn Chi Đông , huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành phát hành sách; Đại học chuyên ngành hành chính học; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Bắc Ninh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG
 • Ngày sinh: 06/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trạm Lộ , thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính; Tiến sĩ ngành Kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 
 • ÔNG: NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG
 • Ngày sinh: 30/6/1975
 • Giới tính: Nam.
 • Quê quán: Phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ.   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật; Thạc sĩ, chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn

 • ÔNG: NGUYỄN VĂN ẢNH
 • Ngày sinh: 24/8/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thể dục thể thao; Đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế học; Tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN THẾ SƠN
 • Ngày sinh: 19/9/1981
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm toán học; Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học toán học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài.

 • BÀ: VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO
 • Ngày sinh: 17/10/1977
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị nhân sự tại nước ngoài
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • BÀ: ĐỖ THỊ THU TRANG
 • Ngày sinh: 29/8/1974
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ  
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế tài chính ngân hàng.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
 • Ngày sinh: 22/12/1977
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học  
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: NGUYỄN HUY CHIẾN
 • Ngày sinh: 23/11/1965
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y; Đại học chuyên ngành Chính trị học; Thạc sỹ chuyên ngành Nông nghiệp.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • BÀ: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN
 • Ngày sinh: 06/8/1974
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm ngữ Văn; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 

 • ÔNG: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
 • Ngày sinh: 15/7/1973
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành

 • BÀ: NGUYỄN THỊ THỦY
 • Ngày sinh: 15/3/1973
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành triết học; Đại học chuyên ngành chính trị học; Thạc sỹ chuyên ngành Luật học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • BÀ: BÙI THANH HƯƠNG
 • Ngày sinh: 07/7/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật học; Thạc sỹ chuyên ngành Luật học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ LAN
 • Ngày sinh: 14/3/1974
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hình sự, Tố tụng hình sự.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: NGUYỄN TRÍ THẢO (THƯỢNG TỌA THÍCH THANH PHỤNG)
 • Ngày sinh: 25/8/1964
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học  
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Phật học
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: CHU QUANG HẢO
 • Ngày sinh: 01/01/1964
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành văn hóa; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Quyền Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài

 • ÔNG: PHẠM THANH HẢI
 • Ngày sinh: 28/8/1969
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài.
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài.

 • BÀ: NGUYỄN THANH HIẾU
 • Ngày sinh: 16/8/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Yên Giả, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành diễn viên chèo; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý văn hóa.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Quế Võ.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: NGUYỄN NHƯ HÙNG
 • Ngày sinh: 08/6/1972
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • Ngày sinh: 01/7/1974
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sỹ chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nghề nghiệp, chức vụ:  Trưởng ban Gia đình và Xã hội Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG: NGUYỄN TIẾN LONG
 • Ngày sinh: 10/7/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Không
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Không
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Thương nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: ĐẶNG ĐÌNH DUY
 • Ngày sinh: 03/7/1978
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học 
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kiến trúc.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Doanh nhân, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG: NGUYỄN NGỌC NAM
 • Ngày sinh: 23/7/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trí Quả, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ QUÝ
 • Ngày sinh: 25/4/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Đại Đồng , huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành đàn hát và dân ca Việt Nam.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du

 • BÀ: ĐẶNG THỊ HƯƠNG
 • Ngày sinh: 26/11/1991
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học   
 • Trình độ chính trị: Sơ cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • BÀ: BÙI THỊ TUYẾT NHUNG
 • Ngày sinh: 15/10/1990
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng  
 • Trình độ chính trị: Không,
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành sư phạm toán tin.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên trường Trung học cơ sở Đại Bái, huyện Gia Bình.
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 • BÀ: HOÀNG THỊ THU HIỀN
 • Ngày sinh: 25/10/1993
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh; Đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Cao, huyện Quế Võ.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: LÊ XUÂN ME
 • Ngày sinh: 29/3/1988
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phóng viên Báo Bắc Ninh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: NGUYỄN ĐẮC TIỆP
 • Ngày sinh: 28/11/1984
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.