Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (cập nhật ngày 28/8/2023)

09/08/2023 09:09 Số lượt xem: 16714

Ông PHẠM XUÂN BÌNH (CHÁNH VĂN PHÒNG)

Ngày sinh: 11/7/1969

Chức vụ: Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

Quê quán: Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cử nhân hành chính; Thạc sĩ, chuyên ngành Lãnh đạo quản lý giáo dục

Chính trị: Cao cấp

Ông HOÀNG SỸ HẠNH (PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)

Ngày sinh: 15/5/1964

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

Quê quán: Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Tư pháp; Thạc sĩ, chuyên ngành Luật

Chính trị: Cử nhân

Ông NGUYỄN VĂN HINH (PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)

Ngày sinh: 03/2/1974

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ phòng công tác Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công đoàn

Quê quán: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Chính trị: Cao cấp


 

Ông LƯU VIỆT HƯỚNG (PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)

Ngày sinh: 06/02/1976

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

Chính trị: Cao cấp