Ngày 12-5, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tiến hành khảo sát tại Dự án Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ, công nhân KCN Yên Phong do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư.