Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2924
Đã truy cập : 65131137

Các ban HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ Sáu

14/06/2022 21:45 Số lượt xem: 78

* Ngày 13-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự.

* Ngày 13-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Minh Hiếu kết luận buổi thẩm tra.


Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra dự thảo các Tờ trình về: Đề nghị bổ sung kinh phí năm 2022 (tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ); đề nghị phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các tuyến ĐT.295C, ĐT.295B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4; phê duyệt điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi nghe các đơn vị chủ trì soạn thảo trình bày nội dung, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách chất vấn làm rõ một số vấn đề về: Kế hoạch triển khai kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; nguồn kinh phí nâng mức đầu tư Dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở các ban Đảng;…
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu đề nghị các đơn vị soạn thảo hoàn thiện các tờ trình, nêu rõ yêu cầu, điều kiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo nguồn vốn đầu tư; đối với dự án 295C cần lưu ý tính pháp lý trong triển khai dự án để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ Sáu sắp tới.


* Chiều 13-6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
Ban tiến hành thẩm tra Tờ trình đề nghị nâng mức quà tặng bằng hiện vật đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và một số đối tượng khác theo Nghị quyết số 153/2018/NQ - HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh.
Theo Nghị quyết số 153 ngoài mức quà tặng bằng tiền mặt, mức quà tặng hiện vật cho các đối tượng người có công với cách mạng; hộ nghèo và một số đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn được lãnh đạo tỉnh đi thăm trực tiếp; người cao tuổi (90 tuổi, 95 tuổi và từ 100 tuổi trở lên) ở mức 300.000 đồng/suất. Sau hơn 3 năm thực hiện, giá cả thị trường đã tăng so với thời điểm ban hành chính sách năm 2018, để chính sách đặc thù của tỉnh thực hiện đảm bảo ổn định, phù hợp, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét nâng mức quà tặng bằng hiện vật từ 300.000 đồng/suất lên 500.000 đồng/suất. Tổng kinh phí thực hiện tăng hằng năm so với  Nghị quyết số 153 là 11,5 tỷ đồng.
Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với Tờ trình, đồng thời, chỉ rõ một số nội dung để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện bảo đảm căn cứ pháp lý, thể thức quy định trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tới. Để chính sách sau khi ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ tới cán bộ làm công tác thương binh - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên rà soát bảo đảm đúng và đủ đối tượng được thụ hưởng.

Mai Phương