Thống kê truy cập

Online : 5222
Đã truy cập : 88350108

Tập trung triển khai nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề công tác năm 2022 (*)

06/07/2022 21:57 Số lượt xem: 393

(Lược trích phát biểu của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khoá XIX)

(Lược trích phát biểu của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khoá XIX)


 

Kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời điểm Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV vừa thành công tốt đẹp và hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phát triển toàn diện.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng khác, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2022.

Năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tạo bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2020-2025. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 diễn ra ngày 28-6-2022 đã thảo luận cho ý kiến, cơ bản thống nhất các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trình; trong đó, nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp HĐND kỳ này. Trên cơ sở Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Có thể khẳng định, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của nhân nhân. Song được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể gắn với thực hiện Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là triển khai cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham những, tiêu cực… Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức thành công chuyến thăm, chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Chất lượng hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH được nâng lên; hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh được tập trung, hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, động viên được đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề công tác năm 2022: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội như: Có 5/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch; 8/14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 14,7% so cùng kỳ (đứng thứ 2 cả nước). Các chỉ tiêu cơ bản như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất, khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài,… tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 16,5 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán và tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ phục hồi của Trung ương; chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực (có 12/89 xã được đánh giá cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Quản lý nhà nước trên các mặt: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, đất đai, tài chính… được tăng cường, trong đó tập quy xây dựng nhiều quy hoạch quan trọng; khẩn trương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tổ chức 3 hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, công nhân, người lao động và nhân dân.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm; giáo dục đào tạo đạt kết quả cao; nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao quy mô lớn được tổ chức (SEA Game 31); an sinh xã hội được chú trọng; cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả; lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chỉ đạo thường xuyên. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Thứ ba, HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động của HĐND ngày càng chủ động, thực chất trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng

Từ đầu năm đến nay HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp theo luật định và tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề để quyết nghị các nội dung quan trọng gắn với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như liên vùng, như: việc chấp thuận chủ trương đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); các nghị quyết liên quan đến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-1,9… được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn tới.

HĐND tỉnh đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để ban hành Nghị quyết và giám sát việc thực hiện. Hoạt động giám sát của HĐND bảo đảm công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, nội dung giám sát bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện thể chế đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và nhân dân tín nhiệm.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND và sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh trong suốt thời gian qua chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 và các báo cáo trình tại kỳ họp thứ Bẩy HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế tồn tại, phân tích rõ các nguyên nhân. Với trách nhiệm trước sự phát triển của tỉnh, trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tại kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ những biện pháp khắc phục hạn chế, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2022, là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo. Chúng ta triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn; xung đột Nga-Ukraine cùng với những hậu quả sâu rộng của đại dịch COVID-19 và những khó khăn mới phát sinh như: Tình hình tài chính, bất động sản, lạm phát, giá cả xăng, dầu, vật tư biến động mạnh, doanh nghiệp cần thời gian phục hồi sau dịch COVID -19… tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước, cũng như của tỉnh.

Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc;  tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong đó: Tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nhất là vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 54 ngày 12-4-2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31 của Quốc hội. Rà soát, giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết mà HĐND đã triển khai; chủ động giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” theo Nghị quyết số 51 của Quốc hội khóa XV.

Phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những vấn đề tồn tại, hạn chế và kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh đã chỉ ra. Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện 6 khu công nghiệp mới thành lập; thu hút đầu tư các doanh nghiệp, tập đoàn thương hiệu lớn; phát triển thị trường, khôi phục các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa; phấn đấu, có 18 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và công nhận thêm 50 sản phẩm OCOP năm 2022; gắn việc công nhận sản phẩm OCOP với việc mở rộng thị trường tiêu thụ; tăng cường xúc tiến thương mại.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm thu ngân sách nhà nước. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn đầu tư công, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, rà soát cân đối vốn cho các công trình dự án trọng điểm, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tập trung nguồn lực, ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới như cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (đã hợp long ngày 30-6-2022); khẩn trương tháo gỡ khó khăn triển khai cầu Kênh Vàng, cầu Ngà, cầu Hồ mở rộng, đường Vành Đai 4, TL 295C, 277B kết nối cầu Hà Bắc 2; Bệnh viện sản nhi mở rộng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19, ngày 24-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022. Giao UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nguồn vốn và xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện chậm.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị (chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 54 và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”). Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch, trọng tâm là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển khai các đề án phát triển đô thị như: Quế Võ, Thuận Thành, Yên Phong, Tiên Du,...; Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; xử lý kịp thời các sai phạm kinh doanh bất động sản tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án khu đô thị đúng quy định. Khẩn trương xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài.

Thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025”, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao. Xử lý ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp, làng nghề: Phong Khê, Phú Lâm, Văn Môn. Tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, sử dụng vi sinh bản địa IMO.

Thứ tư, các cấp, các ngành, địa phương sớm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Cân đối nguồn lực tài chính tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục-thể thao, y tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện đã xuất hiện chủng COVID-19 mới (Omicron BA.4 và BA.5) tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho người dân. Tập trung hoàn thành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng theo quy định; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế...

Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7); hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần với người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ năm, xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh và diễn tập các huyện, thành phố. Đẩy mạnh cải cách tư pháp và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các cấp trên các lĩnh vực.

Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Lựa chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách và đòi hỏi từ thực tiễn để bàn và ra nghị quyết có tính thiết thực, khả thi. Quan tâm đến các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình, cùng UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn phát triển tạo động lực cho sự phát triển chung của tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân.

UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

(*) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt