Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

30/10/2023 08:46 Số lượt xem: 73

(BNP) - Sáng 27/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh”. Đây là một trong những nội dung nằm trong Đề tài khoa học của Thường trực HĐND tỉnh về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh”.

Toàn cảnh hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo. Cùng dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng chủ trì hội thảo.

Theo Báo cáo đề dẫn hội thảo, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 152 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng tham luận tại hội thảo.

Từ khi Luật ban hành VBQPPL năm 2020 có hiệu lực thi hành, công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên rõ rệt cả về nội dung và phương pháp xây dựng văn bản. Chất lượng văn bản được nâng cao, có tính khả thi, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật; giảm dần tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật. Hầu hết các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành cơ bản đã tuân thủ theo nguyên tắc, quy định; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, minh bạch...

Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thủy báo cáo đề dẫn hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, nguyên nhân do Luật và Nghị định hướng dẫn có nhiều điểm mới, vì thế một số cơ quan chưa kịp cập nhật, nghiên cứu và áp dụng, khâu soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản. Đồng thời còn một số hạn chế trong công tác thẩm định, phản biện thẩm tra các dự thảo VBQPPL; công tác phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL…

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Sâm tham luận tại hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 24 bài tham luận, trong đó có 11 ý kiến tham luận trực tiếp. Các tham luận đã tập trung đánh giá thực trạng công tác rà soát, xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh, làm rõ các ưu điểm, hạn chế, những vấn đề bất cập của pháp luật và thực tiễn áp dụng trong quy trình ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh; đánh giá tác động các VBQPPL của HĐND tỉnh và việc tiếp cận VBQPPL; công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện VBQPPL; đánh giá công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; đánh giá chất lượng thẩm tra dự thảo nghị quyết... Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Thị Thanh Huyền tham luận tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận, đồng thời khẳng định, các ý kiến đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, thẳng thắn về tình hình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh đã ban hành trước đây. Các kiến nghị, giải pháp và đề xuất tại Hội thảo sẽ là cơ sở tổng hợp, áp dụng vào các chuyên đề của Đề tài khoa học của Thường trực HĐND tỉnh.

M.B