Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2023

30/10/2023 08:44 Số lượt xem: 84

(BNP) - Chiều 25/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10, dự kiến chương trình công tác tháng 11/2023; cho ý kiến về thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13, 14 (chuyên đề) của HĐND tỉnh, thông qua 22 Nghị quyết với nhiều nội dung, chính sách quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phân công đại biểu HĐND (chuyên trách) tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 13,14 (chuyên đề) của HĐND tỉnh. Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch và giám sát về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 03 ngày 6 – 8/12/2023. Các đại biểu thảo luận để thống nhất nội dung, chương trình của kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 11, trọng tâm là việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu rà soát lại các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo bám sát và đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, bảo đảm tiến độ thời gian. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm căn cứ pháp lý, tính cần thiết, tính khả thi cao tạo động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

B.M