Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh

28/09/2023 14:21 Số lượt xem: 107

(BNP) – Sáng 27/9, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị. 

Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra các tờ trình về: Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy định nội dung, mức chi công tác tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi, công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh; các câu lạc bộ Dân ca Quan họ ngoài tỉnh (thay thế Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021); Đặt tên cầu vượt sông Đuống nối huyện Tiên Du – Thị xã Thuận Thành; Phê duyệt Đề án “Đặt tên đường, tên phố các phường thuộc thị xã Quế Võ, giai đoạn 2”; 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung. 

Đồng thời thẩm tra các tờ trình đề nghị: Phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông; Phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2030; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Xuân Cường.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị các cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ một số nội dung: Căn cứ pháp lý ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số và đối sánh với các tỉnh, thành khác; đối tượng thụ hưởng đối với các cuộc thi do ngành Giáo dục phối hợp tổ chức; sự cần thiết, căn cứ pháp lý và phương án đặt tên cầu vượt sông Đuống nối huyện Tiên Du - thị xã Thuận Thành; căn cứ pháp lý, nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh và câu lạc bộ Dân ca Quan họ ngoài tỉnh; căn cứ, cơ sở để xác định các câu lạc bộ được hỗ trợ...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trung Hiền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các nội dung, tổng hợp xin ý kiến đối với nội dung phát sinh, chú ý xây dựng giá các nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Sau khi các Nghị quyết được ban hành, các ngành phải có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để việc triển khai thực hiện được thuận lợi và thống nhất.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Hữu Hùng.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung và các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đồng thời cung cấp, hoàn thiện tờ trình và các hồ sơ liên quan để Ban làm báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.  

M.B