Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

23/11/2023 16:03 Số lượt xem: 82

(BNP) - Chiều 22/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ của ngành được UBND tỉnh giao. Về 02 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do ngành phụ trách theo dõi, ước tính sơ bộ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về Số thuê bao internet bình quân/100 dân; chỉ tiêu Số thuê bao điện thoại bình quân/100 dân ước đạt 90%. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh (DTI) của tỉnh duy trì ở thứ hạng cao 7/63 tỉnh thành.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin phát triển hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Hoạt động thông tin báo chí xuất bản theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng, thể hiện được dòng chảy của đời sống kinh tế và xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn một số tồn tại, hạn chế: Việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông vẫn còn thấp, đặc biệt là việc dùng chung cột, nhà trạm viễn thông; việc lắp đặt, xây dựng mới trạm BTS trên tài sản công còn khó khăn; một số kế hoạch, đề án triển khai còn chậm...

Về nhiệm vụ năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Duy trì trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số DTI (chuyển đổi số), ICT index... Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xử lý, quản lý thông tin thuê bao di động nhằm giảm thiểu tối đa vấn nạn sim rác trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông giải trình, lãm rõ một số nội dung liên quan đến: việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; kết quả thực hiện Đề án 06; việc ngầm hoá hệ thống đường dây cáp; mạng wifi miễn phí; hệ thống thông tin cơ sở; quản lý báo chí...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trung Hiền.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và đánh giá Sở Thông tin và Truyền thông đã cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, xác định đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới trên từng lĩnh vực, đảm bảo theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đồng chí cũng chỉ rõ những công việc cần triển khai trên một số lĩnh vực, nhất là trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân, hoàn thiện các tiêu chí công dân số để thích ứng với chuyển đổi số.

M.B