Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh thông qua 13 Nghị quyết

10/12/2023 15:40 Số lượt xem: 291

(BNP) – Sáng 8/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Chủ tọa Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng về các vấn đề: thu hút xây dựng đầu tư khu đô thị lớn; việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư, nhà tập thể đã xuống cấp; triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp”; việc xử lý, giải quyết theo phản ánh của báo chí về các dự án nhà ở xã hội; việc thực hiện các kết luận thanh tra của cơ quan cấp trên; công tác rà soát thanh tra việc quản lý cấp phép xây dựng nhà ở nhỏ lẻ nhiều căn hộ; tiến độ triển khai dự án chuyển đổi số ngành Xây dựng...

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian thoả đáng cho thảo luận, chất vấn về nhiều vấn đề quan trọng. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thẳng thắn, thiết thực của các đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân, cử tri trong tỉnh; khẳng định, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo sớm khắc phục những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong thời gian tới.

Dự báo năm 2024, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và trong nước chịu tác động kép từ bên ngoài. UBND tỉnh nhận thức rõ những vấn đề đang đặt ra đối với tỉnh và sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; hành động quyết liệt, phát huy những lợi thế, kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết về: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023; Điều hành ngân sách cuối năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024; Sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định thu phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2024; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2023; Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí đối ứng cho 27 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Help Age International tài trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025; Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2024.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được HĐND tỉnh thông qua, chủ đề năm 2024 là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; với 3 quyết tâm chính trị và 17 chỉ tiêu chủ yếu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp (trích video).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị theo dõi sát diễn biến thực tiễn; chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết để đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của cử tri (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh).

B.M