Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX

10/12/2023 15:42 Số lượt xem: 320

(BNP) – Sáng 8/12, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh xin đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, đã tích cực thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận tại các tổ; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Không khí kỳ họp diễn ra dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp hiệu quả cho các quyết sách của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh để tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức; nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội; tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, của cử tri; nghị quyết của kỳ họp cần bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong thời gian tới; các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết để đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của cử tri.

Kính thưa các đại biểu!

Dự báo năm 2024 vẫn tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần theo dõi sát diễn biến thực tiễn; chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết, đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, Quán triệt, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương và các nghị quyết, văn bản của tỉnh, ám sát chủ đề năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của tỉnh và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có các giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, sát hợp thực tiễn, khả thi và đánh giá, định lượng được kết quả trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, nghiêm túc cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 929 ngày 5/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động các ban chỉ đạo, các tổ công tác… Rà soát, xây dựng các quy trình công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phân cấp, phân quyền phù hợp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và cán bộ... nhằm thúc đẩy sự vận hành của bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Thứ ba, Triển khai đồng bộ, hiệu quả thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh. Tập trung đầu tư hiện đại hóa đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị, chuyển đổi số. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai, thực hiện các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, sợ vi phạm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chấn chỉnh, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả vì người dân và doanh nghiệp; xây dựng bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, cởi mở, minh bạch; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và Nhân dân.

Thứ tư, Nâng cao năng lực quản lý tài chính - ngân sách; Tăng cường tính chủ động trong dự toán, điều hành ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính ngân sách, quản lý tài sản công. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, khắc phục các hạn chế trong thời gian qua; ưu tiên tập trung vốn cho các dự án có thể hoàn thành nhanh, đưa vào sử dụng, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư gắn với các mục tiêu đột phá, trọng điểm, chủ đề hằng năm, không vì tăng tỷ lệ giải ngân mà đầu tư dàn trải, không hiệu quả, không sát với mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm. Tăng cường thẩm quyền và năng lực của hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đối với đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, đấu giá…

Thứ năm, Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung xây dựng và triển khai các đề án về chính quyền số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, công dân số. Trong đó, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đất đai, xúc tiến thương mại điện tử kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Thứ sáu, Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả các Kết luận số 739-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quan tâm, bám sát chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể về bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025.

Thứ bảy, Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo; mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực. Nâng cao chất lượng các hoạt động công tác nội chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác văn hóa – xã hội, hội nhập quốc tế.

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, với sự đổi mới và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã đến dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan liên quan, các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cơ quan phục vụ, cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn !