Thường trực HĐND tỉnh Hội thảo khoa học về chính sách an sinh xã hội

04/01/2023 15:58 Số lượt xem: 693

Ngày 29-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội về việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu, giảm nghèo và chính sách về bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thụ hưởng”. Các đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đồng chủ trì. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và một số cơ quan chức năng của tỉnh.

Ngày 29-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội về việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu, giảm nghèo và chính sách về bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thụ hưởng”. Các đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đồng chủ trì. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và một số cơ quan chức năng của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng khẳng định: An sinh xã hội có vai trò rất quan trọng để hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo sự công bằng trong xã hội. Đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ.

Bắc Ninh là một trong các tỉnh đi đầu về ban hành các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, trong đó có các chính sách về việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu, giảm nghèo và chính sách về bảo hiểm xã hội như: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi; hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo tham gia BHYT;...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành và triển khai các chính sách an sinh xã hội còn bộc lộ một số hạn chế, một số chính sách ban hành đã lâu, không còn phù hợp với thực tế: Các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu sản xuất; chất lượng lao động chưa cao; đa số lao động phi chính thức chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp; người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đời sống còn khó khăn do mức trợ cấp thấp; công tác trợ giúp đột xuất có phạm vi hẹp, huy động nguồn lực xã hội khó khăn, điều phối còn bất cập;…

Hội thảo là dịp để đánh giá toàn diện việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội thời gian qua. Từ đó, kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; giải pháp phát triển, mở rộng các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

Các đại biểu dự Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả các chính sách của tỉnh liên quan đến việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu, giảm nghèo và chính sách về bảo hiểm xã hội; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách này. Hội thảo thống nhất nhận định, để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp: Nâng cao nhận thức về các chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để nhân dân thấy rõ những lợi ích, ý nghĩa của chính sách đối với việc ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách mới theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về trục lợi trong thực hiện an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội của chính quyền địa phương, đặc biệt trong phát triển đối tượng được thụ hưởng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội về chính sách an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Hương