Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp

29/01/2024 08:00 Số lượt xem: 182

(BNP) – Chiều 25/01, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại hội nghị, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tăng cường việc phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Theo đó, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ phối hợp một số nội dung: Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật; Chế độ họp, giao ban, thông tin, báo cáo; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động giám sát; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND.

Công tác phối hợp thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; nêu cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm; tạo điều kiện để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; Bảo đảm chế độ bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng Đoàn HĐND tỉnh với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh phát triển, vững mạnh toàn diện.

M.B