Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh

27/11/2023 11:19 Số lượt xem: 130

(BNP) -  Sáng 24/11, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra các tờ trình: Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023, đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức), số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ và biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024 của các ngành, lĩnh vực về: công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Ban Pháp chế đề nghị các ngành giải trình, làm rõ thêm các nội dung về: số lượng biên chế được giao và tình hình sử dụng biên chế; việc xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã để phân bổ số lượng công chức cấp xã; việc phân bổ chỉ tiêu công chức cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp xã; chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2026; căn cứ pháp lý và thực tiễn về việc đề nghị tăng số lượng người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiến độ xét xử các vụ án; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tình hình phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan khối Nội chính trong năm 2023, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao chất lượng trên các mặt công tác trong năm 2024 gắn với phân công, phân nhiệm và xác định trách nhiệm người đứng đầu, tập thể, cá nhân.

Trong đó, tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáo, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Thịnh giải trình làm rõ các nội dung.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Công Thắng đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu và tiếp tục giải trình, điều chỉnh một số nội dung về các vấn đề đại biểu nêu, để Ban Pháp chế có cơ sở báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời tham mưu tổ chức tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu công chức được giao; đẩy nhanh việc hướng dẫn xét tuyển từ viên chức sang công chức; từ nay đến năm 2026 không cắt giảm chỉ tiêu công chức của cấp huyện.

Riêng đối với tờ trình Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án trên địa bàn tỉnh, đề nghị tiếp tục rà soát tổng thể và nghiên cứu thêm để phù hợp với căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với các ngành trong khối Nội chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

M.B