Thống kê truy cập

Online : 5259
Đã truy cập : 88350894

Tập huấn tăng cường năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trúng cử lần đầu

15/07/2022 21:19 Số lượt xem: 556

Trong 2 ngày 11 và 12-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh trúng cử lần đầu bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Trong 2 ngày 11 và 12-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh trúng cử lần đầu bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom.


 

Các đại biểu dự tập huấn trực tiếp tại Hà Nội.  

Các đại biểu HĐND cấp tỉnh được chuyên gia đầu ngành về dữ liệu mở, luật pháp, chính sách công và các nhà hoạt động thực tiễn là đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiều kinh nghiệm truyền đạt các nội dung như: Khoa học mở và dữ liệu mở trong xây dựng chương trình phát triển của địa phương (thông qua nghiên cứu trường hợp Luật Đất đai); kiến thức và kỹ năng quản trị đất đai tại địa phương của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kiến thức, kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh (thông qua trường hợp giáo dục/y tế tại địa phương); kiến thức và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chương trình phát triển ở địa phương…

Tập huấn nhằm giúp các đại biểu HĐND cấp tỉnh trúng cử lần đầu cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong thời gian tới.

Xuân Me