Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

31/10/2022 00:05 Số lượt xem: 431

Ngày 21-10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Ngày 21-10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.


 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị thẩm tra.

 

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách, phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại năm 2022 và các Tờ trình về Phân bổ bổ sung vốn đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023; Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các chủ trương đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách, phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 9-2022 đạt 21.284 tỷ đồng, đạt 69,63% dự toán, bằng 94,82% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 15.422 tỷ đồng, đạt 66,28% dự toán; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 14.215 tỷ đồng, đạt 73,78% dự toán; thu hải quan đạt 81,15% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng là 10.414 tỷ đồng, bằng 55,37% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 12-10, toàn tỉnh giải ngân được 3.506 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch.

Tờ trình về Phân bổ bổ sung vốn đầu tư công năm 2022, tổng số nguồn vốn đầu tư công để phân bổ bổ sung là 2.790,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chưa phân bổ được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 88 ngày 10-12-2021, số 109 ngày 30-3-2022 là 844 tỷ đồng; nguồn kinh phí thu hồi về tiết kiệm chi là 1.946,1 tỷ đồng. Phương án phân bổ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 để hỗ trợ các địa phương với số tiền 950 tỷ đồng; bổ sung cho các dự án cấp tỉnh đã được phê duyệt quyết toán đến ngày 17-10-2022 với số tiền hơn 46,1 tỷ đồng; đối với 1.793,9 tỷ đồng còn lại UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết và hỗ trợ cho các dự án, nhiệm vụ chi có nhu cầu và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Đối với 2 Tờ trình còn lại Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023 và Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các chủ trương đầu tư được xây dựng, điều chỉnh, bãi bỏ một số dự án cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách chất vấn đại diện cơ quan soạn thảo để làm rõ về nguyên nhân dẫn đến việc phải đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; nguyên tắc phân bổ đầu tư; kiểm soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư; căn cứ pháp lý, tính khả thi của các Tờ trình để làm căn cứ xây dựng Báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, điều chỉnh một số nội dung và hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình. Đồng thời, bám sát các nguồn thu của tỉnh, rà soát lại nhiệm vụ chi chung, đảm bảo cân đối thu chi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách; rà soát kết quả triển khai các dự án đầu tư công, đánh giá nguyên nhân triển khai chậm và tính khả thi của các nhiệm vụ, dự án để có kế hoạch thu hồi và điều chuyển cho phù hợp, đảm bảo việc phân bổ, điều chuyển vốn phải đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí quy định. Về thực hiện các dự án đầu tư công, đồng chí lưu ý cần chú trọng nâng cao chất lượng khâu khảo sát, lập chủ trương đầu tư phải sát thực tế và tính khả thi cao, để tránh phải điều chỉnh nhiều lần...

Phương Mai