Giám sát hoạt động tại Trường Phổ thông Quốc tế Him Lam Bắc Ninh và Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Ninh

05/10/2022 14:43 Số lượt xem: 1005

Ngày 27-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường Phổ thông Quốc tế Him Lam Bắc Ninh và Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Ninh.

Ngày 27-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường Phổ thông Quốc tế Him Lam Bắc Ninh và Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Ninh.


 

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thăm cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Ninh.

Trường Phổ thông Quốc tế Him Lam Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục và Đào tạo Tinh hoa Toàn cầu được thành lập theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 19-11-2021 của UBND tỉnh. Nhà trường hiện có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đạt tỷ lệ 3,6 giáo viên/lớp. Trường hiện có 18 phòng học và các phòng chức năng được trang bị  đầy đủ thiết bị đảm bảo theo Thông tư số13 ngày 26-5-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2022-2023, nhà trường có 5 lớp học cấp Tiểu học với tổng số 46 học sinh. Trường tổ chức giảng dạy theo 2 chương trình, gồm: chương trình Quốc tế và chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam.

Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Ninh thuộc Công ty TNHH Giáo dục FPT là trường phổ thông liên cấp ngoài công lập, được thành lập ngày 5-4-2022 theo Quyết định số 340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nhà trường hiện có 49 giáo viên, đạt tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp đối với khối Tiểu học, 1,9 giáo viên/lớp đối với khối THCS và 2,25 giáo viên/lớp đối với khối THPT. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Năm học 2022-2023, trường có 780 học sinh ở 3 cấp học, nhà trường bố trí 20 phòng học thông thường, mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn phục vụ tối đa 30 học sinh/lớp.

Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ một số vấn đề: Chương trình giáo dục đối với từng cấp học; việc đầu tư đồ dùng trang thiết bị dạy học; mức thu học phí cho từng cấp học; kế hoạch đầu tư về không gian để học sinh phát triển thể chất, năng lực; việc sử dụng đội ngũ giáo viên nước ngoài; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đối với học sinh Việt Nam; việc thực hiện chế độ đối với giáo viên, người lao động trong nhà trường; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ trong nhà trường;…

Kết luận giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Trường Phổ thông Quốc tế Him Lam Bắc Ninh và Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Ninh thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm Thông tư số 40 ngày 31-12-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên nước ngoài phải đảm bảo theo quy định của pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất nội trú cho học sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp cận và thực hiện chính sách của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo… góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Phương Mai