Khai mạc kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XIX

26/08/2022 15:04 Số lượt xem: 906

Sáng 26-8, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, HĐND tỉnh khoá XIX trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo.

Sáng 26-8, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, HĐND tỉnh khoá XIX trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo.

Các đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh.


 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng tân Ủy viên UBND tỉnh Nguyễn Thị Dung

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, đồng thời với việc triển khai tích cực Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022; tiếp tục xây dựng yếu tố nền tảng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thông qua công tác lập quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư các dự án, công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bộ máy các cấp đã có bước tiến mới về chất lượng điều hành, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện và nhiều cải thiện rõ rệt về cải cách hành chính với các chỉ số đánh giá tích cực trong tốp đầu cả nước, như: Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; Chỉ số PCI … Bắc Ninh tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, cùng với tình hình chung của cả nước, tỉnh cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là các vấn đề chính trị, xung đột, lạm phát trên thế giới; các rủi ro từ dịch bệnh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng; giá cả một số mặt hàng tăng cao…, gây nhiều áp lực cho đà phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành các thủ tục đầu tư cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, khẩn trương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ công nhân, các đối tượng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời ban hành các nghị quyết đảm bảo việc triển khai thực hiện nhanh nhất và đúng quy định của pháp luật.

Quán triệt phương châm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận cho ý kiến vào các nội dung của các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để đảm bảo các nghị quyết được ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của tỉnh.

Ngay sau khai mạc, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 201-2026 với 100% đại biểu tán thành.

HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các Tờ trình về: Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 11 Trạm Y tế tuyến xã; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cứng hóa Kênh Nam, đoạn từ K8+700 đến K14+100; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 15-6-2022 về việc nâng mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và các đối tượng được tặng quà bằng hiện vật theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06-12-2018 của HĐND tỉnh; việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Tin, ảnh: Thanh Hương- Việt Anh