Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5354
Đã truy cập : 73582865

Nhìn lại hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh

11/08/2022 08:16 Số lượt xem: 287

6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai, thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, hầu hết các nội dung giám sát được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Ngoài giám sát tại kỳ họp, Thường trực và các Ban HĐND đã tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát cụ thể trên các lĩnh vực được nhân dân, cử tri quan tâm.

6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai, thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, hầu hết các nội dung giám sát được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Ngoài giám sát tại kỳ họp, Thường trực và các Ban HĐND đã tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát cụ thể trên các lĩnh vực được nhân dân, cử tri quan tâm.


 

Thực hiện chức năng giám sát, đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận làm rõ các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khoá XIX.


Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; về tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát hai cấp trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh. Khảo sát về tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; việc thực hiện quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ban tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.
Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện 6 cuộc khảo sát về tình hình giá cả và bảo đảm chất lượng hàng hoá nhân dịp Tết Nguyên đán; công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022; việc thực hiện chính sách hỗ trợ xử lý môi trường theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND; công tác quản lý, xây dựng, thẩm định các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Lãnh đạo Ban tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và tiến độ thực hiện xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển và quản lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh - Thực trạng và giải pháp”.
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội: Kết quả công tác quản lý, quy hoạch nước sạch trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo; kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng thành phố thông minh và đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh tại Sở Thông tin và Truyền thông. Khảo sát về: Công tác chuẩn bị và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; việc quản lý, thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội đầu xuân, tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở văn hóa, tâm linh trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phục vụ các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh; tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
Qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đánh giá được những mặt tích cực, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật ở các địa phương, đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất các nội dung cần giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hoặc kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể, khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
Một trong những cách thức giám sát của HĐND tỉnh là thông qua hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Tại phiên họp ngày 13-4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình đối với Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngay sau phiên giải trình, đã ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh. Theo đó, Chủ tịch ghi nhận những chất vấn của đại biểu HĐND đã được Chánh thanh tra tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan trả lời đầy đủ, khoa học, có trách nhiệm với tinh thần cầu thị. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra cả nhiệm kỳ, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như đất đai, đầu tư, mua sắm, môi trường...; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kiểm tra đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.
Tại kỳ họp thứ Bẩy (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) diễn ra đầu tháng 7 vừa qua, 3 Báo cáo giám sát theo chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh được đưa vào chương trình kỳ họp. Nhiều nội dung khác thông qua giám sát, khảo sát đã được cụ thể hoá vào các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Qua đó, làm căn cứ để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, phục vụ cho việc quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp đạt hiệu quả cao.

Vân Giang