Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4180
Đã truy cập : 73594297

Kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh

11/08/2022 08:19 Số lượt xem: 341

Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề (tháng 3 và tháng 6), 1 kỳ họp thường lệ giữa năm (tháng 7). Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề (tháng 3 và tháng 6), 1 kỳ họp thường lệ giữa năm (tháng 7). Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.

Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị có chất lượng các nội dung; phân công và đôn đốc các Ban của HĐND tỉnh tăng cường khảo sát, nắm tình hình phục vụ thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Trên cơ sở nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình theo lĩnh vực và thẩm quyền. Trước khi thẩm tra, Thường trực và các Ban tiến hành khảo sát, giám sát tại một số sở, ngành và các huyện, thành phố liên quan đến nội dung trình kỳ họp.


 

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ Bảy.


Chủ tọa kỳ họp điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo nội dung; dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận tại hội trường. Trên cơ sở gợi ý thảo luận và định hướng của Chủ tọa, các Ban HĐND tỉnh đã phân công đại biểu là thành viên Ban phụ trách theo các lĩnh vực tập trung nghiên cứu tài liệu, bám sát báo cáo thẩm tra của Ban để giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thông qua thảo luận và đề xuất ý kiến tại kỳ họp nhằm làm rõ các vấn đề liên quan giúp chủ tọa kết luận. Phần lớn các kiến nghị của Ban qua báo cáo thẩm tra đều được Chủ tọa kỳ họp kết luận, đưa vào nội dung nghị quyết. Các báo cáo thẩm tra đã nâng cao tính phản biện, nội dung thẩm tra chặt chẽ. Các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp và sự tham gia tích cực của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan của tỉnh, nhìn chung các kỳ họp của HĐND tỉnh được tổ chức đúng kế hoạch, chương trình đề ra. 43 Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành qua 3 kỳ họp đã khẳng định sự đồng hành phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh kịp thời xử lý những công việc quan trọng, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh ban hành 12 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo động lực, khơi thông các nguồn lực, lợi thế của tỉnh, vừa là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực, định hướng phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung và chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2021; phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị; Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thông qua Đề án công nhận đô thị Chờ mở rộng (đô thị Yên Phong) đạt tiêu chí đô thị loại IV; Thông qua Đề án đánh giá khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (phạm vi toàn huyện Quế Võ) đạt tiêu chí loại IV; Phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý;…
Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các tuyến ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4; Phê duyệt điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); Phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh; Bổ sung kinh phí năm 2022 (tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ); Nâng mức quà tặng bằng hiện vật đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và một số đối đối tượng khác theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh chủ động rà soát các nguồn lực, bố trí, cân đối nguồn vốn ngân sách và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh thông qua 15 Nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh như: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (đợt 3); Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phân bổ vốn ngân sách trung ương bổ sung trong năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý; Hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023;…

Vân Giang