Ban Văn hoá - Xã hội giám sát tại trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

05/10/2022 14:41 Số lượt xem: 798

Ngày 23-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề giai đoạn 2020-2022.

Ngày 23-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề giai đoạn 2020-2022.


 

Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tham quan cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh được thành lập năm 2017, tiền thân là trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh. Hiện nay nhà trường có 33 cán bộ, giáo viên, người lao động; 13 phòng học chuyên môn, 8 phòng học lý thuyết, 2 phòng học Tin học và Ngoại ngữ. Nhà trường thực hiện đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp các ngành nghề: Điều dưỡng, Dược, Y sĩ đa khoa và Y học cổ truyền. Nhà trường quan tâm đổi mới và áp dụng công nghệ, phương pháp mới trong quản lý đào tạo; sử dụng phần mềm tuyển sinh theo quy định, phần mềm quản lý lâm sàng điện tử; xây dựng đề án thư viện điện tử; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo từ 50% đến 70% thời lượng cho thực hành… thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2021-2022, nhà trường có 86,5% học sinh, sinh viên xếp loại rèn luyện tốt và khá; 70% học sinh, sinh viên xếp loại học tập đạt khá, giỏi. Nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Qua khảo sát vào tháng 8-2022, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề đạt 60%.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh còn gặp một số khó khăn như: Chưa kiện toàn được mộ máy lãnh đạo; cơ sở hạ tầng còn thiếu, ảnh hưởng đến công tác đào tạo; nhà trường thiếu giáo viên giảng dạy về chuyên môn; công tác tuyển sinh ngành hộ sinh, y sĩ y học cổ truyền còn gặp khó khăn; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong xây dựng kế hoạch đào tạo thường xuyên hằng năm; thiếu các thông tin chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước về việc làm tại thị trường lao động nước ngoài nên khó khăn trong khâu giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài;…

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh kiến nghị với Đoàn giám sát và các cơ quan chức năng một số vấn đề: Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức cho nhà trường; sớm bố trí vốn để triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; tăng cường cung cấp thông tin cho nhà trường về hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên…

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh đạt được trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của nhà trường trình HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của nhà trường. Đồng thời, đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Đặc biệt, cần quan tâm sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy; phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, làm tốt công tác tuyển sinh; đẩy mạnh ký kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Phương Mai