Giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

05/10/2022 14:40 Số lượt xem: 737

Ngày 22-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề giai đoạn 2020-2022 tại Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

Ngày 22-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề giai đoạn 2020-2022 tại Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.


 

Đoàn giám sát kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng học thực hành của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội được thành lập từ năm 2015, hiện nay nhà trường có 111 cán bộ, giáo viên, người lao động; 14 phòng học lý thuyết, 12 phòng học thực hành và các phòng chức năng với tổng diện tích 7.000 m2. Trường được cấp phép đào tạo 5 mã ngành gồm: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Thời gian đào tạo 3 năm/khóa học. Tính đến ngày 15-9-2022, trường có tổng số 2.536 sinh viên. Nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy, trang thiết bị thực hành; ký hợp đồng phối hợp đào tạo thực hành với các bệnh viện, công ty như: Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh – pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh…. góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Giai đoạn 2020-2022, nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cho 1.892 sinh viên, tỷ lệ xếp loại khá, giỏi chiếm hơn 90%. Đồng thời, nhà trường thực hiện quy trình đào tạo theo nguyên lý “học đi đôi với hành, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, gắn đào tạo với cung ứng nguồn nhân lực” giúp sinh viên có nhiều cơ hội tìm được việc làm sau khi ra trường, tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường có việc làm đạt gần 80%.

Các thành viên đoàn giám sát trao đổi làm rõ một số vấn đề về: Chế độ chính sách thu hút, đãi ngộ giáo viên; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường; công tác phối hợp với các bệnh viện trong đào tạo thực hành; công tác tuyển sinh; nguyên nhân tỷ lệ tuyển sinh năm học 2022-2023 đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; việc phối hợp với các trường THPT trong triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp; hiệu quả thực hiện Nghị quyết số10/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc “Quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 – 2026”…

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trong giai đoạn 2020-2022; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhà trường trình Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời đề nghị thời gian tới nhà trường cần quan tâm xây dựng chiến lược đào tạo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp nâng cao tỷ lệ giáo viên cơ hữu, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống cán bộ, giáo viên; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đổi mới phương pháp quản trị, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, linh hoạt trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Phương Mai