Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lương Tài và thành phố Từ Sơn

05/10/2022 14:36 Số lượt xem: 585

Ngày 21-9, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30-11-2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại Thường trực HĐND huyện Lương Tài và Thường trực HĐND thành phố Từ Sơn.

Ngày 21-9, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30-11-2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại Thường trực HĐND huyện Lương Tài và Thường trực HĐND thành phố Từ Sơn.

* Tại huyện Lương Tài, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.


 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng kết luận giám sát tại huyện Lương Tài.

Qua giám sát cho thấy, Huyện ủy Lương Tài xây dựng Chương trình hành động số 42A-CTr/HĐ ngày 31-1-2018; đồng thời chỉ đạo HĐND huyện xây dựng Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 28-2-2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30-11-2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX, HĐND 2 cấp huyện Lương Tài có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Các cấp ủy đảng luôn tạo điều kiện để HĐND hai cấp phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên là đại biểu HĐND.
Từ năm 2018 đến nay, HĐND huyện tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 80 nghị quyết. HĐND các xã, thị trấn tổ chức 161 kỳ họp, ban hành 756 nghị quyết. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên. Các nghị quyết của HĐND đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tế ở địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác chất vấn, giải trình, trả lời chất vấn dần đi vào nền nếp. Công tác giám sát theo chuyên đề được chú trọng và có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức. Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND cấp xã tổ chức 92 cuộc. Qua giám sát phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách cũng như trong tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước và nghị quyết HĐND các cấp ở địa phương, từ đó kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết những hạn chế, khó khăn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND 2 cấp huyện Lương Tài còn một số hạn chế: Một số đại biểu chưa tích cực, chủ động tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề chủ yếu của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, chưa phát huy vai trò của Tổ đại biểu HĐND huyện và của các Ban HĐND cấp xã, chất lượng một số cuộc giám sát còn thấp, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện những kiến nghị sau giám sát hiệu quả chưa cao; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc, xử lý giải quyết các đơn thư của công dân có lúc, có việc chưa kịp thời, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm.
Thường trực HĐND huyện Lương Tài kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân cấp mạnh hơn nữa cho HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc quyết định ban hành các chính sách đặc thù tại địa phương; Thường trực HĐND tỉnh tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND và bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐND các cấp; HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ các chức danh HĐND hoạt động kiêm nhiệm theo Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những kết quả đạt được của HĐND 2 cấp huyện Lương Tài; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương để trình HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới. Đặc biệt, các cấp uỷ Đảng quan tâm công tác quy hoạch nhân sự HĐND các cấp đáp ứng yêu cầu; chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND để kịp thời có định hướng lãnh đạo hoạt động của HĐND.


* Tại thành phố Từ Sơn, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX,  HĐND thành phố Từ Sơn và HĐND các phường hoạt động tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng các kỳ họp được nâng cao; công tác giám sát được triển khai đảm bảo trọng tâm, trọng điểm tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được đẩy mạnh. Từ năm 2018 đến nay, HĐND thành phố tổ chức 20 kỳ họp, bảo đảm đúng luật, dân chủ; Thường trực, các Ban HĐND thành phố tổ chức 49 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 664 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố và UBND các phường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND các cấp thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, đề nghị HĐND thành phố Từ Sơn và HĐND các phường tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới hoạt động, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất vấn, giải trình, ban hành các Nghị quyết; đẩy mạnh hoạt động giám sát, nhất là những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát. Các đại biểu HĐND cần phát huy trách nhiệm cao trước cử tri, không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND các cấp.
Kết luận giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Minh Hiếu đề nghị HĐND các cấp thành phố Từ Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố, tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo hiệu quả, đúng luật; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố Từ Sơn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Minh Hiếu tiếp thu giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Trước đó, Đoàn tiến hành giám sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại phường Đình Bảng và phường Trang Hạ (thành phố Từ Sơn).

Thanh Hương - Mai Phương